Από την 25η Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο νέος κανονισμός διαφοροποιείται ως προς το προηγούμενο καθεστώς αυστηροποιώντας τις απαιτήσεις για την νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και το ύψος των προστίμων που μπορούν να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Αναμένεται…

Έγγραφα της παρ. 2 του άρθρου 4 Ν. 3869/2010 (ΚΥΑ 7534/2015 και Ν. 4549/2018) με την υποβολή αίτησης Ν. 3869/2010 1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 3. Ε1 (τυχόν Ε3, Ε5) και εκκαθαριστικά των τελευταίων τριών ετών 4. Πρόσφατο Ε9 5. Τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας, ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ και…

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer