Δημοσιεύουμε την παρούσα, για την έξοχη κατά την γνώμη μας, πρόταση του κ.. Εισαγγελέα Β. Αδάμπα, σχετικά με το πρόβλημα δύο καταδικαστικών αποφάσεων κατά του ίδιου προσώπου εκ των οποίων η μία αφορά το αδίκημα της φοροδιαφυγής, για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ ( α.18 Ν. 2523/97), και η άλλη εκείνο της μη καταβολής…

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer