Κωνσταντίνος Μηναιόπουλος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 1989.

Σπουδές: Πτυχιούχος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου (1981), Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1987).

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.

Χρυσούλα Κ. Καρατζή

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, LL.M in International Banking Law.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993). Μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M) στο Διεθνές Τραπεζιcκό Δίκαιο στο Boston University των Η.Π.Α. (1994) .

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.

Βίκτωρας Κ. Μηναιόπουλος

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2015),  Μ.Δ.Ε (LL.M) στο Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία στην Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (2019)  Μεταπτυχιακές σπουδές (LL.M) στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό και Δημοσιονομικό Ποινικό Δίκαιο (European Economic and Financial Criminal Law) στο πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. (University of Luxembourg) (2021)

Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά

Συνεργασίες

Λόγω πληθώρας υποθέσεων το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται και με εξωτερικούς συνεργάτες για την επίλυση ειδικών υποθέσεων.

– Επικοινωνήστε μαζί μας για το πρόβλημά σας –