Κωνσταντίνος Μηναιόπουλος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 1989.

Σπουδές: Πτυχιούχος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου (1981), Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1987).

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.

Χρυσούλα Κ. Καρατζή

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, LLM in International Banking Law.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1993). Μεταπτυχιακές σπουδές (LLM) στο Διεθνές Τραπεζιcκό Δίκαιο στο Boston University των Η.Π.Α. (1994) .

Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά.

Βίκτωρας Κ. Μηναιόπουλος

Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1993. Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2015),  Μ.Δ.Ε (LLM) στο Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία στην Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. (2019)

Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά

Συνεργασίες

Λόγω πληθώρας υποθέσεων το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται και με εξωτερικούς συνεργάτες για την επίλυση ειδικών υποθέσεων.

– Επικοινωνήστε μαζί μας για το πρόβλημά σας –