Δικηγορικό Γραφείο Κ. & Β. Μηναιόπουλος & Συνεργάτες

Μήνυμα του ιδρυτή Κωνσταντίνου Δ. Μηναιόπουλου:

Ξεκίνησα μάχιμη δικηγορία το έτος 1989. Από το έτος 1994 διατηρώ δικηγορικό γραφείο στα βόρεια προάστια της Αθήνας και  από τον Σεπτέμβριο του 2017 το γραφείο μας βρίσκεται στην Νέα Ιωνία, στην Λεωφόρο Ηρακλείου 330.

Δραστηριοποιούμαστε, τόσο  στη μάχιμη δικηγορία, αναλαμβάνοντας αστικές και ποινικές υποθέσεις  φυσικών και νομικών προσώπων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και  στη συμβουλευτική δικηγορία ( κυρίως νομικοί σύμβουλοι εταιρειών – εταιρικών υποθέσεων. Ζητήστε μας αναλυτική πρόταση συνεργασίας με συμφωνημένο ελάχιστο χρόνο φυσικής παρουσίας μας στα γραφεία της εταιρείας σας)

Από τις σοβαρότερες, αν όχι η σοβαρότερη υπόθεση φοροδιαφυγής, εικονικών τιμολογίων, αχυρανθρώπων, με ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο εκατομμυρίων ευρώ , που αναδείχτηκε από το ΣΔΟΕ από το έτος 2012 , αντιμετωπίζεται με θετικά αν όχι με εντυπωσιακά αποτελέσματα από το γραφείο μας.

Φιλοσοφία μου, φιλοσοφία πλέον του γραφείου μας, ήταν  πάντα η άμεση και ουσιαστική επίλυσή των υποθέσεων των πελατών μας, χωρίς άσκοπους δικαστικούς αγώνες.

Για να κερδίσετε την υπόθεσή σας πρέπει να γνωρίζετε τη «συνταγή της επιτυχίας», ήτοι :

– η άμυνα και η επίθεση τόσο στην αστική αλλά και στη ποινική δίκη , «χτίζονται» πολύ καιρό πριν τη δίκη.

Για να «χτιστεί» η επιτυχία χρειάζεται πρώτα η αμοιβαία εμπιστοσύνη με το δικηγόρο που θα επιλέξετε, και μετά τα κεφάλαια που διαθέτετε (δικηγορικές αμοιβές, τυχόν έξοδα τεχνικών, οικονομικών ή άλλου είδους συμβούλων, πραγματογνωμόνων κλπ.) για την υπόθεσή σας.

Και εμείς ως δικηγόροι, το τονίζω , πρέπει πρώτα να  εμπιστευόμαστε εσάς και μετά να δεχτούμε αναλάβουμε την υπόθεσή σας. Στη συνέχεια εμείς θα σας προτείνουμε μόνο σοβαρές λύσεις ανάλογα με τα κεφάλαια που επιθυμείτε να διαθέσετε, ενώ εσείς θα κρίνετε τα ποσά που πράγματι αξίζει να δαπανήσετε.

Από το έτος 1994 που για πρώτη φορά «στήθηκε» το γραφείο φρόντιζα οι συνεργάτες μου να έχουν πρώτα ήθος,  με ο τι αυτό σημαίνει, και βαθιά, ποιοτική γνώση του δικαίου ενασχόλησης τους. Από τους συνεργάτες μου στο παρελθόν πρέπει να αναφέρω τον ήδη αποβιώσαντα φίλο και συνεργάτη Ευθύμιο Καρακατσάνη, πρώην Πρόεδρο Πρωτοδικών, και μετέπειτα Δικηγόρο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας κοσμούσε το γραφείο μας.

Έχω τη τιμή  από το έτος 1997 να συνεργάζομαι με τη κ.Χρυσούλα Καρατζή , επιμελέστατη και σχολαστικότατη δικηγόρο  και από το τελευταίο έτος 2018 με τον Βίκτωρα Μηναιόπουλο, γυιό μου, νέο  δικηγόρο  με ιδιαίτερες γνώσεις και πάθος ειδικά για το ποινικό δίκαιο.

—-

Το γραφείο  δραστηριοποιείται, τόσο στη συμβουλευτική δικηγορία (νομικοί σύμβουλοι εταιρειών – εταιρικών υποθέσεων), όσο και στη μάχιμη δικηγορία, αναλαμβάνοντας αστικές και ποινικές υποθέσεις εταιρειών και φυσικών προσώπων από όλη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στα ατυχήματα (αυτοκινητιστικά, ναυτικά, εργατικά) με μεγάλες επιτυχίες κατά το παρελθόν. (βλ. Αποφάσεις).

Με τη πάροδο των ετών, και παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε κοινωνικό, οικονομικό και νομοθετικό επίπεδο, διευρύνουμε διαρκώς τους τομείς ενασχόλησής μας.

Η ομάδα μας θα επιμεληθεί με σοβαρότητα και συνέπεια τις υποθέσεις σας. 

 

 

+++EN+++

 

C. & V. Mineopoulos & Associates Law Firm

In March 1995, we founded our firm. Since September 2017, it is located in Nea Ionia, 330 Herakliou Avenue. Our goal, is to resolve our clients’ cases quickly and efficiently, without useless and costly procedures.

The firm is surrounded by a team of lawyers and, through an extensive network of associates both in Greece and in France and the United Kingdom, providing high-quality legal services to its clients.

We have extensive experience in the field of accident and injury law (road, naval, labor) with great success. The firm is active both in consulting (as corporate counsels in corporate matters), undertaking civil and criminal matters of companies and individuals throughout Greece and abroad. Over the years, and as a result of social, economic, and legislative developments, we are constantly developing our areas of expertise, especially in civil law (contract law, property law, law of obligations), criminal law, and business law.

Please do not hesitate to contact us by phone or e-mail.

Our team will handle your cases with professionalism and diligence.

 

 

++++FR++++

 

Cabinet d’ Avocats C. & V. Mineopoulos & Associés 

En mars 1995, nous avons fondé notre cabinet. Depuis septembre 2017, il est situé à Nea Ionia, 330, avenue Herakliou. Notre objectif, est de résoudre les cas de nos clients rapidement et efficacement, sans procédures inutiles et coûteuses.

Le cabinet est entouré d’une équipe d’avocats et, par l’intermédiaire d’un vaste réseau de partenaires à la fois en Grèce et en France et au Royaume – Uni, fournit des services juridiques à ses clients.

Nous avons une vaste expérience dans les accidents (de la route, navale, travail) avec grands succès. Le bureau est actif à la fois en matière de conseil (conseillers juridiques de sociétés – affaires corporatives),  entreprenant des affaires civiles et pénales de sociétés et de particuliers en toute la Grèce et à l’étranger. Au cours des années, et suite aux développements sociaux, économiques et législatifs, nous développons constamment nos domaines d’expertise, en particulier dans le droit civil (droit des contrats, droit des biens, droit des obligations), pénal et droit des affaires.

N’hesitez pas a nous contacter par téléphone ou e-mail.

Tel : +30 210 6200993

E-mail: secretary@mineopouloslaw.gr