Το γραφείο μας ειδικεύεται σε υποθέσεις θυμάτων αχυρανθρώπων, δηλαδή παρένθετων προσώπων που φέρονται να εκπροσωπούν ένα νομικό πρόσωπο και να ευθύνονται για τις πράξεις αυτού χωρίς όμως ουδέποτε να είχαν ενεργή συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο ασκώντας πράξεις διοίκησης. Στην ενότητα ” Αποφάσεις ”  μπορείτε ενδεικτικά να δείτε κάποιες από τις μεγάλες επιτυχίες  του γραφείου μας. Επικοινωνήστε…

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer