Με την θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα από 1-7-2019, τροποποιήθηκε η διάταξη του άρθρου 84 παρ.2 περ.α  από: “Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α)το ότι ο υπαίτιος έζησε έως το χρόνο που έγινε το έγκλημα έντιμη, ατομική, οικογενειακή,επαγγελματική και γενικά κοινωνική ζωή..” σε: “2. Ελαφρυντικές περιστάσεις θεωρούνται ιδίως: α)το ότι ο υπαίτιος έζησε σύννομα…

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer