Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ” εφόσον υφίσταται έγκυρη σύμβαση ασφαλίσεως βάσει της οποίας ασφαλίστηκε η υποχρέωση ενάγουσας-πελάτισσας μας να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο φόρο κατανάλωσης λόγω απώλειας φορτίου που προορίζεται για εξαγωγή, οι δε εναγόμενες, κατά τα προαναφερόμενα, δεν αμφισβητούν την επέλευση της ασφαλιστικής αυτής περιπτώσεως, είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν στην ενάγουσα τα χρηματικά ποσά που αυτή κατέβαλλε στο Ελληνικό Δημόσιο ως φόρο κατανάλωσης, λόγω απώλειας των ένδικων φορτίων, ήτοι του ποσού των 110.019.825 δραχμών ..”.
Βάσει αυτού του σκεπτικού το Δικαστήριο πράγματι επιδίκασε το ποσό των 110.019.825 δραχμών υπέρ της πελάτισσας μας.

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer