Κυκλοφορούν συχνά στο διαδίκτυο οι όροι “αυτόματο”, “αυλο” “διαζύγιο με ένα κλίκ”, είναι όμως έτσι η πραγματικότητα; 

Η απάντηση είναι όχι.

Όπως είναι γνωστό, το διαζύγιο διακρίνεται σε συναινετικό και σε αντιδικία. Πλέον, η αλλαγή που επήλθε με τον νέο νόμο του 2021 είναι η δυνατότητα στο ζευγάρι που έχει ήδη συμφωνήσει να χωρίσει συναινετικά, να απευθυνθεί στο δικηγορικό μας γραφείο και να κινηθεί η διαδικασία χωρίς κανένα μέρος να ταλαιπωρηθεί με ουρές σε δημόσιες υπηρεσίες. 

Με το άρθρο 4 ν. 4800/2021 παρέχεται σήμερα στους συζύγους η δυνατότητα λύσης του γάμου τους, καθώς και ρύθμισης συναφών ζητημάτων όπως η γονική μέριμνα, επιμέλεια, διατροφή και επικοινωνία των τέκνων, μέσω κοινής ηλεκτρονικής δήλωσης στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).  

Παρακάτω δείτε αναλυτικά την διαδικασία σε περίπτωση επιλογής αυτής της δυνατότητας:

Εκκίνηση διαδικασίας: Ο ένας από τους δύο δικηγόρους των συζύγων ξεκινά την διαδικασία, καταχωρώντας στην πλατφόρμα το τελικό σχέδιο ιδιωτικού συμφωνητικού λύσης γάμου (στην πράξη οι δύο δικηγόροι το σχεδιάζουν πριν αυτό υποβληθεί), καθώς και τα ατομικά στοιχεία συζύγων (ληξιαρχική πράξη γάμου, ΑΦΜ κ.α.). Επιπλέον αναφέρει τα στοιχεία του συμβολαιογράφου και του έτερου δικηγόρου, οι οποίοι -αφού κάνει οριστική υποβολή- θα ενημερωθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους, όπως και οι σύζυγοι. 

Έγκριση από τον έτερο δικηγόρο: Ο ειδοποιηθείς δικηγόρος, ο οποίος κάλλιστα μπορεί να είναι μέλος της ομάδας του δικηγορικού μας γραφείου, στη συνέχεια, επιβεβαιώνει το περιεχόμενο του συμφωνητικού, με βάση τις επιθυμίες του εντολέα του. Στο σημείο δε αυτό, η διαδικασία μπορεί να ακυρωθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε μέρους, εισάγοντας υποχρεωτικά το λόγο ακύρωσης. Εφόσον αποδέχεται τα στοιχεία της υπόθεσης, είναι σειρά των συζύγων πλέον να εισέλθουν στην εφαρμογή, μέσω κωδικών taxisnet, για να ελέγξουν και οι ίδιοι το εγκεκριμένο από τους δικηγόρους σχέδιο, και να το εγκρίνουν ή να το απορρίψουν, χωρίς να απαιτείται το γνήσιο υπογραφής τους, καθώς ήδη έχει λάβει χώρα η ταυτοποίηση και η νομιμοποίηση κατά την είσοδό στον ιστότοπο.  

Έναρξη προθεσμίας: Μόλις εγκριθεί, αποστέλλεται σε όλους τους εμπλεκομένους (δικηγόροι, σύζυγοι, συμβολαιογράφος) ηλεκτρονική ενημέρωση για τη συναίνεση του ζευγαριού, οπότε και σηματοδοτείται η αρχή της δεκαήμερης προθεσμίας του άρθ. 1441 ΑΚ, εντός της οποίας δύνασθε να υπαναχωρήσετε. Με την πάροδο των 10 ημέρων, η διαδικασία ολοκληρώνεται και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο συμβολαιογράφος να εισέλθει στην εφαρμογή και να επεξεργαστεί το τελικό συμβολαιογραφικό έγγραφο λύσεως του γάμου. 

Έλεγχος συμβολαιογραφικής πράξης: Την τελική συμβολαιογραφική πράξη πρέπει να εγκρίνουμε οι σύζυγοι, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, είτε υπογράφοντάς την δια ζώσης είτε με ηλεκτρονική υπογραφή ισοδύναμη της ιδιόχειρης (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή). 

Οριστικοποίηση διαζυγίου: Κατόπιν εγκρίσεως της συμβολαιογραφικής πράξης, ο συμβολαιογράφος εισέρχεται στην πλατφόρμα και οριστικοποιεί το διαζύγιο. Κατά το στάδιο αυτό, απαγορεύεται να ακυρωθεί η διαδικασία. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν ηλεκτρονική ενημέρωση για την περάτωση της συμβολαιογραφικής διαδικασίας. Αν ο γάμος ήταν θρησκευτικός, ο συμβολαιογράφος θα πρέπει να εισάγει στην εφαρμογή και τα στοιχεία από την απόφαση πνευματικής λύσης του γάμου. 

Ενημέρωση Αρχών: Η εφαρμογή ενημερώνει αυτομάτως το Μητρώο Πολιτών, και η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εγγραφή του συναινετικού διαζυγίου στο αρμόδιο Ληξιαρχείο. Το σύστημα αποστέλλει επιβεβαιωτικό email σε όλους τους ενδιαφερομένους (συζύγους, δικηγόρους, συμβολαιογράφο), γνωστοποιώντας τους παράλληλα τον μοναδικό κωδικό/αναγνωριστικό που έχει λάβει το διαζύγιο αυτό σαν πράξη. 

Είναι πλέον κατανοητό ότι δεν πρόκειται ούτε για “αυτόματο” ούτε για “διαζύγιο με ένα κλίκ”, καθώς για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι απαραίτητη η σύνταξη του ιδιωτικού συμφωνητικού, η υπογραφή από όλα τα μέρη, είτε αυτό γίνει μέσω gov.gr είτε με φυσικές υπογραφές, καθώς και η διαδικασία ενώπιον του συμβολαιογράφου.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν της εμπειρία και την γνώση να σας βοηθήσουν στην έκδοση διαζυγίου, είτε αυτό είναι συναινετικό είτε είναι κατ’ αντιδικία, καθώς σε πάσης φύσεως ζητήματα οικογενειακού δικαίου.  

Μη διστάσετε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας (+ 30 210 62 00 993) για να χειριστούμε άμεσα την υπόθεση σας.   

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer