Τα ποινικά αδικήματα διακρίνονται σε αυτεπαγγέλτως και κατ’ έγκληση διωκόμενα. Τι σημαίνει όμως αυτό; 

Στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα, ο Εισαγγελέας κινεί την ποινική δίωξη μετά από καταγγελία οποιουδήποτε προσώπου, ανεξαρτήτως εάν είναι ο αμέσως παθών ή ο αμέσως ζημιωθείς από την καταγγελλόμενη πράξη. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο Α με την απειλή όπλου αφαιρέσει το πορτοφόλι του Β ενώπιον του Γ, τότε ο Γ μπορεί να καταγγέλει την αξιόποινη πράξη της ληστείας που τέλεσε ο Α εις βάρος του Β, μολονότι η πράξη δεν στράφηκε εναντίον του ούτε ζημιώθηκε από αυτήν με οποιοδήποτε τρόπο. Εν προκειμένω, η καταγγελία της πράξης από τον τρίτο Γ λέγεται μήνυση. 

Αντίθετα, στα εγκλήματα που διώκονται κατ’ έγκληση, η ποινική δίωξη κινείται μόνο εάν η αξιόποινη πράξη καταγγελθεί από τον αμέσως παθόντα, δηλαδή το πρόσωπο που δέχθηκε την προσβολή. Για παράδειγμα, εάν ο Α εξυβρίσει τον Β ενώπιον του Γ, μόνον ο Β νομιμοποιείται να καταγγείλει την αξιόποινη πράξη της εξύβρισης που ο Α τέλεσε εις βάρος του και όχι ο Γ. Εν προκειμένω, η καταγγελία της πράξης από τον παθόντα Β λέγεται έγκληση. 

Τα αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση τυποποιούνται στον Ποινικό μας Κώδικα και σε ειδικούς Ποινικούς Νόμους και εισάγουν εξαίρεση στον κανόνα της αυτεπάγγελτης δίωξης.  

Με άλλα λόγια, ενώ κατά κανόνα η Πολιτεία έχει την πρωτοβουλία για την κίνηση της ποινικής δίωξης, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ο αρμόδιος Λειτουργός λαμβάνει γνώση της τέλεσης της αξιόποινης πράξης, στα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα την πρωτοβουλία για την κίνησή της ποινικής δίωξης έχει μόνον ο ίδιος ο παθών. 

Πόσο άμεσα πρέπει να δράσει ο παθών; 

Εάν για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, ο νόμος απαιτεί έγκληση,  ο παθών θα πρέπει να την υποβάλει έγκληση προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε. Διαφορετικά, το αξιόποινο της πράξης εξαλείφεται και η Πολιτεία δεν έχει πλέον εξουσία να διώξει τον φερόμενο δράστη της εν λόγω πράξης. 

Οι πιο συνηθισμένες αξιόποινες πράξεις στον Ποινικό μας Κώδικα για την δίωξη των οποίων προϋποτίθεται η υποβολή έγκλησης είναι η απλή σωματική βλάβη, εξύβριση, η συκοφαντική δυσφήμηση, η διατάραξη οικιακής ειρήνης, η αυτοδικία, η απειλή.  

Ωστόσο, με τον Νέο Ποινικό Κώδικα απαιτείται η υποβολή έγκλησης για αδικήματα, τα οποία υπό τον προϊσχύσαντα Ποινικό Κώδικα διώκονταν αυτεπαγγέλτως και γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή – τέτοια αδικήματα είναι η απάτη και η υπεξαίρεση. 

Η ομάδα του δικηγορικού μας γραφείου αναλαμβάνει την σύνταξη μηνύσεων και εγκλήσεων καθώς και τον ανάλογο χειρισμό σύμφωνα με την φύση και την ιδιαιτερότητα της υπόθεσης σας. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας (+210 62 00 993) ή μέσω email στο secretary@mineopouloslaw.gr

 

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer