Με την υπ. αριθμ. ****/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το Δικαστήριο επιδίκασε το συνολικό ποσό των 22.391,51€ προς αποζημίωση των πελατών μας για υλικές ζημιές, δαπάνες μετακίνησης προς την εργασία, μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου και ηθική βλάβη.

 

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer