Από την 25η Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο νέος κανονισμός διαφοροποιείται ως προς το προηγούμενο καθεστώς αυστηροποιώντας τις απαιτήσεις για την νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων καθώς και το ύψος των προστίμων που μπορούν να επιβληθούν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Αναμένεται να έχει υψηλό αντίκτυπο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με έξοδα συμμόρφωσης και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την διασφάλιση της ασφαλούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Στα πλαίσια αυτά το γραφείο μας, με πολυετή εμπειρία στο τομέα των προσωπικών δεδομένων, και με εξειδικευμένους συνεργάτες στο τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων , και άλλους τομείς , παρέχει υπηρεσίες κανονιστικής και τεχνικής συμμόρφωσης προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, συνεκτιμώντας καθέ φορά τις εκάστοτε οικονομικές δυνατότητες.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαγνώσουμε τις ανάγκες της επιχείρησης και να σας προτείνουμε τις καταλληλότερες λύσεις.

CategoryΝέα

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer