Με την υπ.αριθμ. …./2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Υποθέσεων Ν. 1406/1983 και Αναστολών έγινε δεκτή η ανακοπή που ασκήσαμε κατά του προγράμματος αναγκαστικού πλειστηριασμού για οφειλή ποσού 9400,00€ προς τον Δήμο Αθηναίων.

Το Δικαστήριο δέχτηκε τους ισχυρισμούς μας, ενώ έκανε δεκτή την ένσταση παραγραφής που προβάλλαμε με την ανακοπή , διαγράφοντας σχεδόν συνολικά τις οφειλές της ανακόπτουσας αφήνοντας ένα υπόλοιπο ποσού προς πληρωμή περίπου 300,00 €.

Έτσι λοιπόν το γραφείο μας είναι υπερήφανο για την απόφαση αυτή αφού, έστω και τελευταία στιγμή, καταφέραμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση και να σώσουμε την κατοικία που επρόκειτο να εκπλειστηριαστεί.

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer