Σύμφωνα με το άρθρο 282 Κ.Π.Δ. όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου, είναι δυνατό να διαταχθούν περιοριστικοί όροι (συνηθέστερα παροχή εγγύησης, η υποχρέωση εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα) ή κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση ή να επιβληθεί προσωρινή κράτηση, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος τέλεσης νέων εγκλημάτων και να εξασφαλιστεί ότι εκείνος στον οποίο επιβλήθηκαν θα παραστεί οποτεδήποτε στην ανάκριση ή στο δικαστήριο και θα υποβληθεί στην εκτέλεση της απόφασης. 

Συγκεκριμένα, η προσωρινή κράτηση επιβάλλεται μόνο εφόσον κριθεί ότι οι υπόλοιποι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούν για να διασφαλισθεί ότι ο κατηγορούμενος θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο καθώς και ότι δεν θα διαπράξει άλλα αδικήματα μέχρι την ημέρα της δίκης. Θα πρέπει, ακόμη, ο κατηγορούμενος που διώκεται για κακούργημα να μην έχει γνωστή διαμονή στην χώρα ή να έχει κάνει προπαρασκευαστικές ενέργειες για να διευκολύνει την φυγή του ή κατά το παρελθόν να υπήρξε φυγόποινος ή φυγόδικος ή να κρίθηκε ένοχος για απόδραση κρατουμένου ή παραβίαση περιορισμών διαμονής και από την συνδρομή των ανωτέρω στοιχείων να προκύπτει σκοπός φυγής του ή να κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανόν, όπως προκύπτει από προηγούμενες αμετάκλητες καταδίκες του για ομοειδείς αξιόποινες πράξεις, να διαπράξει και άλλα εγκλήματα. 

 

Η προσωρινή κράτηση μπορεί να έχει διάρκεια το πολύ έως 18 μήνες. 

Ο κατηγορούμενος που κρατείται προσωρινά, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών εντός 10 ημερών από τη διάταξη του Ανακριτή που διατάσσει την προσωρινή κράτηση και να ζητήσει την άρση της προσωρινής κράτησης ή την αντικατάστασή της με άλλους περιοριστικούς όρους. 

 

Μετά δε την παραπομπή του κατηγορούμενου στο αρμόδιο Δικαστήριο για να δικασθεί, υπάρχει και πάλι η δυνατότητα του κατηγορούμενου να αιτηθεί την άρση άλλως την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους από το Δικαστικό Συμβούλιο. 

 

Σημειώνεται ότι πριν συμπληρωθούν 6 μήνες προσωρινής κράτησης ενός κατηγορούμενου το Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφαίνεται για την παράταση ή μη της προσωρινής κράτησης καθώς και για τη διατήρηση ή όχι των περιοριστικών όρων.  Αντίστοιχα, το Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν συμπληρωθούν 12 μήνες προσωρινής κράτησης. 

Στα ως άνω χρονικά σημεία, ο κατηγορούμενος κρίσιμο είναι να υποβάλει ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου Υπόμνημα εκθέτοντας τη θέση του, ώστε να ληφθεί υπόψιν του Δικαστικού Συμβουλίου προτού αποφασίσει σχετικά. 

Ο κατηγορούμενος θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους του επιβλήθηκε η προσωρινή κράτηση ή να εξηγήσει γιατί θα πρέπει ο όρος που του έχει επιβληθεί να αντικατασταθεί με κάποιον άλλον. 

Με άλλα λόγια, ζητάμε από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο να επανεκτιμήσει την υπόθεση και τα ειδικότερα στοιχεία αυτής καθώς και τυχόν νέα δεδομένα λ.χ. δυνατότητα εργασίας του κατηγορούμενου ή μεταβολή τόπου κατοικίας της οικογένειάς του. 

 

Σε περίπτωση σύλληψης σας τηλεφωνήστε μας άμεσο στο τηλέφωνο επικοινωνίας (+30 210 62 00 993)  ή στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (+ 30 69 84 411004) , για να προετοιμάσουμε την υπεράσπιση σας, έγκαιρα, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer