Σύμφωνα με το άρθρο 360 του νέου Ποινικού Κώδικα:

«1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου παραλείπει να το παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση έως ένα (1) έτος, αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη διάταξη. 

2. Αν ο υπαίτιος της παράλειψης είναι πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου και ιδίως γονέας ή επίτροπος υπό την υπεύθυνη επιμέλεια του οποίου έχει τεθεί ο ανήλικος σύμφωνα με τα άρθρα 122 και 123, επιβάλλεται φυλάκιση έως δύο (2) έτη.» 

Ως εποπτεία ορίζεται η ενέργεια επίβλεψης, επιτήρησης και προφύλαξης του ανηλίκου όπως και η καθοδήγησή του σε συμπεριφορά σύμφωνη με τους κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. Το μέτρο της εποπτείας εξαρτάται από το σύνολο των περιστάσεων και ιδίως από την ηλικία, την ωριμότητα, την μόρφωση του εποπτευόμενου και του εποπτεύοντος, την επικινδυνότητα της ζημιογόνου συμπεριφοράς. Η υποχρέωση της εποπτείας του ανηλίκου πηγάζει από το νόμο (λ.χ γονείςεπίτροπος, εκπαιδευτικοί) ή συμβατικά (λ.χ babysitter, προπονητής). 

Για την τέλεση του εγκλήματος, χρειάζεται παράλειψη εκτέλεσης των πράξεων που είναι αναγκαίες και ενδεδειγμένες σε κάθε περίπτωση, ώστε να μην τελέσει ο ανήλικος την αξιόποινη πράξη. Να σημειώσουμε, σε πρακτικό βαθμό, ότι πρέπει να υπάρχει αντικειμενική δυνατότητα δράσης προς αποτροπή του αδικήματος, μαζί με οποιοδήποτε είδος δόλου του εποπτεύοντος. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης δεν χρειάζεται να αποφευχθεί πράγματι το αποτέλεσμα, αλλά αρκεί ο υπόχρεος να έχει πράξει με κατεύθυνση την αποτροπή της παραβατικότητας του ανηλίκου. 

Παράδειγμα:

Ανήλικος διαρρηγνύει όχημα ενόσω βρίσκεται σε βόλτα με φίλους του, μακριά από το σπίτι του. Οι γονείς, οι οποίοι δεν παρενέβησαν στον τόπο του αδικήματος, δεν θα κατηγορηθούν, εφόσον πριν είχαν καταβάλει όλα τα γνωστά σε αυτούς ενδεδειγμένα μέτρα ανατροφής (παροχή μόρφωσης, αξιολόγηση κοινωνικής συμπεριφοράς, έλεγχος συναναστροφών κοκ). 

Για τη στοιχειοθέτηση του 360 ΠΚ, είναι αδιάφορο αν η δράση του ανηλίκου συνιστά πλημμέλημα ή κακούργημα, και αν πρόκειται για ολοκληρωμένο έγκλημα ή απόπειρα. 

Σε επίπεδο αστικών κυρώσεων, οι γονείς που εκ του νόμου είναι επιφορτίζονται με την εποπτεία του ανηλίκου, ευθύνονται σε χρηματική αποζημίωση του παθόντα για τη ζημία που το τέκνο τους προξένησε παράνομα, εκτός αν αποδείξουν ότι άσκησαν την προσήκουσα εποπτεία ή ότι η ζημία δεν μπορούσε να αποτραπεί. Το χρηματικό ύψος καθορίζεται από το Δικαστήριο, ανάλογα με την παράνομη πράξη του ανηλίκου  (συνδυασμός άρθ, 914, 923 παρ. 1, 926, 927 και 1510 επ. Αστικού Κώδικα).

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα νεαρής παραβατικότητας τόσο σε ποινικό όσο και σε αστικό επίπεδο. Τα ζητήματα αυτά αντιμετωπίζονται από τους δικηγόρους μας, όπως και κάθε υπόθεση μας, με νηφαλιότητα, επιμέλεια και σοβαρότητα.

Μην διστάσετε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας (+210 62 00 993) ή στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (+30 6984411004) σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο σας έχει εμπλακεί κάποιο περιστατικό.   

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer