Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση που καταληφθείτε να οδηγείτε υπό την επήρεια αλκόολ αναλύονται ως εξής:

  • Πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ για 0,25 έως 0,40 χιλιοστά του γραμμαρίου συγκέντρωσης οινοπνεύματος ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
  • Πρόστιμο επτακοσίων (700,00) ευρώ και με αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για ενενήντα (90) ημέρες για άνω των 0,40 έως 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεομενου αέρα

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ποσότητα του αλκοόλ που είναι ικανή για να φτάσουμε το ανώτερο όριο, είναι: με κατανάλωση 490ml μπύρας (ένα ποτήρι μεγάλο), 200 ml κρασιού, 60 ml ούζου, 55ml ουίσκι ή βότκας.

Σε περίπτωση που καταληφθείτε να οδηγείτε υπό την επήρεια αλκοόλ και η συγκέντρωση είναι άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα, όταν η μέτρηση γίνεται στον εκπνεόμενο αέρα με αντίστοιχη συσκευή αλκοολομέτρου, τότε κινδυνεύετε με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) μηνών, διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200,00) ευρώ και αφαίρεση, επιτόπου, της άδειας ικανότητας οδηγού για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. Μάλιστα στην περίπτωση αυτή η άδεια ικανότητας οδηγού επιστρέφεται μετά την παρέλευση του εξαμήνου, μόνο με την προσκόμιση αποδεικτικού καταβολής του διοικητικού προστίμου.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση κινείται η αυτόφωρη διαδικασία όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα (417 επ.) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Έτσι ο καταληφθείς υπό την επήρεια αλκοόλ οδηγός συλλαμβάνεται, οδηγείται ενώπιον του Εισαγγελέα και παραπέμπεται άμεσα στο ακροατήριο, εκτός αν ο εισαγγελέας κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι να μην εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία. Αν η εκδίκαση της υπόθεσης πρόκειται να γίνει την επόμενη ημέρα, ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει την κράτηση του κατηγορουμένου στο αστυνομικό κρατητήριο, αλλά αυτή δεν επιτρέπεται να παραταθεί περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες από την προσαγωγή. Αν μέσα σε αυτήν την προθεσμία δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η σύγκληση του δικαστηρίου και η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο εισαγγελέας παραπέμπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία.

Έτσι στην περίπτωση που συλληφθείτε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχετε όλα τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, και φυσικά την πρόσβαση σε έναν από τους δικηγόρους μας για την προετοιμασία της υπεράσπισης σας.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας, πλήρως εξειδικευμένοι στο ποινικό δίκαιο, έχουν αναλάβει με επιτυχία υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, είτε πετυχαίνοντας αθωωτικές αποφάσεις είτε πετυχαίνοντας αισθητή μείωση της επιβαλλόμενης ποινής και αποφεύγοντας την χρηματική ποινή. Καλέστε μας άμεσα στα τηλέφωνα επικοινωνίας μας (+210 62 00 993 και στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης +30 698441104)  σε περίπτωση σύλληψη σας ή σε περίπτωση που έχετε λάβει κλήση για να δικαστείτε ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, ώστε να σας συμβουλέψουμε και να προετοιμάσουμε αποτελεσματικά την υπεράσπιση σας.

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer