Εάν έχετε καταδικαστεί με περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις σε περισσότερες από μία ποινές, έχετε τη δυνατότητα να αιτηθείτε τον καθορισμό συνολικής ποινής (συγχώνευση). Οι καταδικαστικές αυτές αποφάσεις αρκεί να είναι τελεσίδικες, και δεν απαιτείται να είναι αμετάκλητες, σύμφωνα με τη νομολογία του Αρείου Πάγου. 

Πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας είναι να ενημερωθεί ο καταδικασθείς, δια του ειδικώς εξουσιοδοτηθέντος προς τούτο πληρεξουσίου δικηγόρου του, για τις αποφάσεις που εκκρεμούν σε βάρος του από το τμήμα εκτελέσεως της Εισαγγελίας 

Εν συνεχεία, υποβάλλεται η σχετική αίτηση στην οποία αναγράφονται οι προς συγχώνευση αποφάσεις (ποινή βάσης-συντρέχουσες επί μέρους ποινές) και δια της οποίας παραιτείται από την προθεσμία κλητεύσεως και την κλήτευσή του.  

Η αίτηση εισάγεται προς εκδίκαση στο αρμόδιο Δικαστήριο: Σύμφωνα με το άρθρ. 551 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας “Αν στις καταδίκες που απαγγέλθηκαν η κατά την επόμενη παράγραφο ποινή βάσης επιβλήθηκε από το τριμελές ή μονομελές πλημμελειοδικείο, αρμόδιο για να καθορίσει τη συνολική ποινή που πρέπει να εκτιθεί είναι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Αν οι καταδίκες απαγγέλθηκαν από το Μονομελές ή Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων ή και από το Μονομελές ή Τριμελές Πλημμελειοδικείο, αρμόδιο είναι το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων. Σε κάθε άλλη περίπτωση αρμόδιο είναι το μονομελές εφετείο”. 

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, το Δικαστήριο ορίζει την επιβαλλόμενη συνολική ποινή,  η οποία είναι οπωσδήποτε πολύ μικρότερης χρονικής διάρκειας από το άθροισμα των επιμέρους ποινών που επιβλήθηκαν με τις περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο κατηγορούμενος επωφελείται καθώς μετά τον καθορισμό συνολικής ποινής από το αρμόδιο Δικαστήριο, δεν εκτίει αθροιστικά τις ποινές που του έχουν επιβληθεί με τις περισσότερες εις βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις αλλά, αντιθέτως, εκτίει μία και μοναδική συνολική ποινή, μικρότερης διάρκειας. 

 

Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε ζητήματα συγχώνευσης ποινών φυλάκισης, δοσοποίησης και μετατροπής ποινής σε κοινωφελή εργασία.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα σχετικά με ποινές προς εκτέλεση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210. 62.00.993 ώστε να κανονίσουμε μια συνάντηση και να αναλάβουμε την υπόθεσης σας.

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer