Ε: Είμαι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου και ο νοικάρης μου δεν πληρώνει ή καθυστερεί να μου πληρώσει το ενοίκιο. Τι μπορώ να κάνω για να πληρωθώ τα ενοίκια που μου οφείλει και να του κάνω έξωση;

Οι δικαστικές επιλογές που έχει ο ιδιοκτήτης εκμισθωτής είναι δύο. Ο ιδιοκτήτης για να ζητήσει την απόδοση του μισθίου και των οφειλόμενων μισθωμάτων, έχει την επιλογή της αργής διαδικασίας της αγωγής και την γρήγορη διαδικασία της αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης και οφειλόμενων μισθωμάτων των άρθρων 637-645 ΚΠολΔ.

Στόχος του γραφείου μας, είναι η αποφυγή περιττών εξόδων και άσκοπων δικαστικών αγώνων, όμως η επιλογή της μιας ή της άλλης διαδικασίας κρίνεται κατά περίπτωση και από το σύνολο της διαμορφωθείσας νομικής κατάστασης. Η σωστή αξιολόγηση της κατάστασης για την επιλογή μία εκ των δύο νομικών λύσεων είναι πολύ κρίσιμη, καθώς έτσι οποιαδήποτε δικαστική η εξώδικη ενέργεια επιλεγεί τελικά θα πρέπει να είναι η πιο σύντομη και η πιο αποτελεσματική.

Ε: Τι πρέπει να ξέρω για την διαταγή απόδοσης μισθίου και οφειλόμενων μισθωμάτων, σε πόσο καιρό εκδίδεται, και τι χρειάζεται για να εκδοθεί;

Η διαταγή απόδοσης μισθίου και οφειλόμενων μισθωμάτων είναι μια δικαστική απόφαση, άμεσα εκτελεστή η οποία εκδίδεται σε πολύ σύντομο διάστημα (max. 15 ημέρες, αναλόγως το Δικαστήριο). Για την έκδοση της απαιτείται ενεργή μίσθωση, η οποία αποδεικνύεται εγγράφως.

Για να εκδώσουμε αυτήν την απόφαση, χρειάζεται πρώτα να κοινοποιήσουμε με δικαστικό επιμελητή εξώδικη πρόσκληση, καλώντας τον να καταβάλλει όλα τα οφειλόμενα μισθώματα εντός 15 ημερών, σε περίπτωση δε που τα πληρώσει εντός της τασσόμενης προθεσμίας, αποκλείεται η έκδοση της διαταγής απόδοσης, εκτός και αν εκείνος είναι επανειλημμένα δύστροπος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και μόνη η επίδοση του εξωδίκου, μπορεί να είναι αρκετή για να παύσει η όλη διαδικασία της έξωσης, αν ο ενοικιαστής συμβιβαστεί και πληρώσει όλα τα οφειλόμενα εντός της τασσόμενης προθεσμίας των 15 ημερών. Αυτό, έχει αποδειχθεί πολλάκις από την εμπειρία μας, καθώς ο ενοικιαστής σε πολλές περιπτώσεις φοβάται την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, τα περαιτέρω δικαστικά έξοδα που θα κληθεί να πληρώσει και την ταλαιπωρία της έξωσης.

Ε: Τι δικαιολογητικά χρειάζεστε από εμένα;

Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε το μισθωτήριο και την δήλωση καταχώρισης στο Taxisnet.

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τον ενοικιαστή σας επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας (+210 62 00 993) για να κανονίσουμε ένα ραντεβού δια ζώσης ή διαδικτυακά. Ο/Η δικηγόρος του γραφείου μας θα σας λύσει όλες τις απορίες σχετικά με το κόστος της διαδικασίας, την αξιολόγηση της νομικής κατάστασης, και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Οι δικηγόροι του γραφείου μας εξειδικεύονται σε πάσης φύσεως ζητήματα μισθώσεων.

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer