Ο όρος “Revenge Porn” ή Εκδικητική Πορνογραφία περιγράφει τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο φωτογραφιών ή βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο χωρίς τη συναίνεση του εικονιζόμενου προσώπου. 

Ποινικές κυρώσεις 

Στην Ελλάδα οι εν λόγω συμπεριφορές δεν συνιστούν αυτοτελές ποινικό αδίκημα αλλά διώκονται βάσει των ποινικών διατάξεων του νόμου «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Ν. 4624/2019), σύμφωνα με τον οποίο όποιος επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει ή καθιστά προσιτά προσωπικά δεδομένα σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει σε αυτά να λάβουν γνώση αυτών κ.λπ. τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 5 χρόνια και χρηματική ποινή, και αν πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως η ερωτική και σεξουαλική ζωή κάποιου, με φυλάκιση από 1 έως 5 χρόνια και χρηματική ποινή. 

Οι παραπάνω πράξεις μετατρέπονται σε (κάθειρξη 5-10 χρόνια) αν ο δράστης είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελός ή να βλάψει τρίτον. 

Σύμφωνα με το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, μέχρι πρότινος, τέτοιες υποθέσεις αντιμετωπίζονταν από την ελληνική δικαιοσύνη ως ελαφρά πλημμελήματα, σύμφωνα με το σκεπτικό ότι οι δράστες δεν αποκόμιζαν οικονομικό όφελος άνω των 120.000 ευρώ, ώστε να αναβαθμίζεται η πράξη τους σε κακούργημα, με αποτέλεσμα να επισύρουν ιδιαίτερα χαμηλές ποινές, παρά την ανεπανόρθωτη βλάβη που προκαλεί στα θύματα αυτή η εγκληματική συμπεριφορά 

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου, κρίθηκε ότι η ποινή της κάθειρξης μέχρι δέκα ετών επιβάλλεται όχι μόνο όταν ο υπαίτιος είχε σκοπό προσπορισμού παράνομου περιουσιακού οφέλους στον εαυτό του ή σε άλλον ή σκοπό πρόκλησης περιουσιακής ζημίας σε άλλον, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό αυτό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) ευρώ, αλλά και όταν αυτός σκόπευε να βλάψει άλλον, χωρίς να τίθεται από το νόμο στην περίπτωση της βλάβης ποσοτικό κριτήριο. 

Συνεπώς, το Ακυρωτικό μας απεφάνθη η ως άνω εγκληματική συμπεριφορά αναβαθμίζεται σε κακούργημα όταν συνυπάρχει στο πρόσωπο του δράστη το πρόσθετο στοιχείο του σκοπού πρόκλησης βλάβης τρίτου από την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μη περιουσιακής, αλλά ηθικής, χωρίς πρόβλεψη ποσοτικού ορίου, εφόσον ο νόμος διαχωρίζει με σαφήνεια την έννοια της περιουσιακής ζημίας από την έννοια της βλάβης του υποκειμένου των δεδομένων, την οποία δεν περιόρισε ποσοτικά. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η εν λόγω πράξη είναι δυνατόν να συρρέει και με άλλα ποινικά αδικήματα όπως αυτό της δυσφήμησης ενώ μπορεί να τελείται και ταυτόχρονα με εκβιασμό ή απειλή του θύματος. 

Δυνατότητα αποζημίωσης 

Πέραν όμως, της ποινικής προστασίας, το θύμα “revenge porn” μπορεί να στραφεί στα αρμόδια αστικά δικαστήρια προκειμένου να αξιώσει από τον δράστη την καταβολή αποζημίωσης λόγω της ηθικής βλάβης, που υπέστη λόγω αυτής της βάναυσης προσβολής της προσωπικότητας, στην οποία οδηγεί μία τέτοια πράξη. 

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι πλήρως εξειδικευμένο σε πάσης φύσεως ζητήματα ποινικού δικαίου και ζητήματα αποζημιώσεων. Καλέστε μας άμεσα στο τηλέφωνο επικοινωνίας μας (+30 210 6200993) για να κανονίσουμε ένα ραντεβού δια ζώσης ή διαδικτυακά και να χειριστούμε την υπόθεση σας.

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer