Το δικηγορικό μας γραφείο πέτυχε την έκδοση της κατωτέρω απόφασης ασφαλιστικών μέτρων συνεπιμέλειας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Σε αυτήν την υπόθεση η αντίδικος μητέρα του ανήλικου τέκνου ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια, ενώ εμείς ενεργώντας για λογαριασμό του πατέρα ζητήσαμε και καταφέραμε την ανάθεση προσωρινώς της επιμέλειας και στους δυο γονείς.

Ειδικότερα, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών ανέθεσε προσωρινά την  συνεπιμέλεια του ανήλικου τέκνου, από κοινού και στους δυο διαδίκους, την οποία κατανέμει ανά δεκαπέντε (15) ημέρες έκαστου ημερολογιακού μηνός στο καθένα, στην κατοικία του οποίου θα διαμένει το ανήλικο τέκνο.

Έτσι και σε χωρισμό κατά ποσοστό 50% της επιμέλειας σε κάθε γονέα, μοίρασε κατ’ αντιστοιχία τις ημέρες των διακοπών που θα περνά το ανήλικο τέκνο με την μητέρα του και το πατέρα του.

Δείτε εδώ την απόφαση του γραφείου μας για την συνεπιμέλεια:

Την εκπροσώπηση του αιτούντα πατέρα ανέλαβε με επιτυχία ο Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Κωνσταντίνος Μηναιόπουλος.

Εάν αντιμετωπίζετε παρόμοια θέματα οικογενειακής φύσης, μη διστάσετε να μας καλέσετε στο τηλέφωνο μας ( +210 6200 993) , ώστε να κανονίσουμε μια συνάντηση.

 

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer