Αποβλέποντας στην επιτάχυνση της δικαστικής διαδικασίας, και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4620/2019, στην αποσυμφόρηση των πινακίων, ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας προβλέπει στα άρθρα 406-419 τον θεσμό της Ποινικής Διαταγής (ομοιάζει σε σημεία με την Διαταγή Πληρωμής του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).  Η ποινική διαταγή εφαρμόζεται, για εξοικονόμηση κόπου και πολιτειακών εξόδων, στα αδικήματα μικρής απαξίας, ήτοι σε πλημμελήματα αρμοδιότητας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, για τα οποία απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι ένα έτος ή χρηματική ποινή ή και τα δύο 

Τέτοια αδικήματα μπορεί να είναι η απόδραση κρατουμένου (αρ.173 ΠΚ), η αυτοδικία (αρ.331 ΠΚ), η απειλή (α.333 ΠΚ), η παραβίαση υποχρέωσης διατροφής (αρ.358 ΠΚ), η εξύβριση (αρ.361 ΠΚ), η δυσφήμιση (αρ. 362 ΠΚ), η παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας (αρ. 371 ΠΚ), η κλοπή και η υπεξαίρεση μικρής αξίας (αρ.377 ΠΚ) κ.α.  

Στις περιπτώσεις αυτές, ο Εισαγγελέας που ασκεί την ποινική δίωξη, αφού εξετάσει τον φάκελο και κρίνει ότι το αποδεικτικό υλικό είναι επαρκές και δεν χρειάζεται η διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας για την περαιτέρω διακρίβωση των περιστατικών που θεμελιώνουν την ενοχή του κατηγορουμένου, υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο δικαστή -μόνον εάν τα παραπάνω συντρέχουν σωρευτικά-, προκειμένου να εκδοθεί ποινική διαταγή, συντάσσοντας κατηγορητήριο. 

Εφόσον ο Δικαστής κρίνει ότι πράγματι τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι επαρκή, προχωρά στην έκδοση της ποινικής διαταγής σε δημόσια συνεδρίαση, διαφορετικά παραπέμπει τον κατηγορούμενο να δικαστεί επ’ ακροατηρίω. Εάν, όμως, εκδώσει ποινική διαταγή, χωρίς φυσικά κλήτευση και ακρόαση, επιβάλλει χρηματική ποινή μειωμένη κατά 2/3 σε σχέση με το πλαίσιο που ορίζεται στο νόμο και ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες με υφ’ όρο αναστολή (καθώς και τυχόν παρεπόμενες ποινές, ενώ ρυθμίζει την τύχη των τυχόν κατασχεθέντων). 

Ο κατηγορούμενος πληροφορείται για την εις βάρος του κατηγορία μέσω επίδοσης σ’ αυτόν της ποινικής διαταγής, η οποία είναι προσωρινή καταδικαστική απόφαση 

Χρειάζεται, επομένως, να απευθυνθείτε άμεσα στο δικηγορικό μας γραφείο, δεδομένου ότι μπορείτε να προσβάλλετε την απόφαση, με την υποβολή «αντιρρήσεων», εντός μονάχα 15 ημερών. Η υποβολή των ανωτέρω είναι απαραίτητη, αφού δεν θα έχετε ακουστεί πουθενά και θα έχετε καταδικαστεί! 

Η εμπρόθεσμη υποβολή αντιρρήσεων χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς με μόνη την εμπρόθεσμη υποβολή των τελευταίων ανατρέπεται η απόφαση ποινικής διαταγής και η υπόθεση εισάγεται στο ακροατήριο προς συζήτηση. Η σωστή καθοδήγηση και ο επιμελής χειρισμός της υπόθεσης είναι επιπλέον απαραίτητος διότι όταν εισαχθεί στο ακροατήριο,  θα έχετε την δυνατότητα να προβάλλετε όλους τους ισχυρισμούς σας και όλα σας τα αποδεικτικά μέσα.  Εάν πάλι δεν τηρηθεί η προθεσμία, η διαταγή εκτελείται κανονικά, παράγοντας δεδικασμένο, και δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε ένδικο μέσο πλέον κατά αυτής.     

Σε περίπτωση που σας κοινοποιηθεί ποινική διαταγή, μην διστάσετε να τηλεφωνήσετε άμεσα στο τηλ. επικοινωνίας μας +30 210 62 00 993 για να χειριστούμε την υπόθεση σας.  

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer