Σχετικά με τις νέες έννοιες των “Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης” και του “Συνεργάσιμου Δανειολήπτη” που εισήχθησαν στο ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εξέδωσε κείμενο 16 ερωτήσεων κι απαντήσεων, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.

Εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε το εξής:

Προϋπόθεση για την υπαγωγή οφειλέτη στο Νόμο Κατσέλη αποτελεί (πλέον) ο χαρακτηρισμός του ως “συνεργάσιμου δανειολήπτη” εκ μέρους των τραπεζών και λοιπών πιστωτών, δηλαδή των εν δυνάμει αντιδίκων του!

Έτσι, συνεργάσιμος είναι ο δανειολήπτης όταν “παρέχει στοιχεία επικοινωνίας, είναι διαθέσιμος σε επικοινωνία με τους δανειστές, γνωστοποιεί όλες τις σημαντικές πληροφορίες που αφορούν στην τρέχουσα και μελλοντική οικονομική του κατάσταση και είναι ανοιχτός σε διάλογο με το πιστωτικό ίδρυμα προκειμένου να βρεθεί μια εναλλακτική πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του”.

Εν όψει των παραπάνω, συνιστούμε στους οφειλέτες να παρέχουν στις τράπεζες τις πληροφορίες που τους ζητούνται, χωρίς όμως να έχουν οποιαδήποτε προσδοκία ρεαλιστικής και ειλικρινούς αντιμετώπισης της περίπτωσής τους.

Υπογραμμίζουμε ότι ο οφειλέτης δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί οποιαδήποτε πρόταση των τραπεζών εις βάρος του δικαιώματός του να υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη (εφόσον, ασφαλώς, πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις).

CategoryΝέα

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer