Με το άρθ. 11 ν. 4346/2015 καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις προκειμένου να μην φορολογηθούν ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί.

Έτσι, προκειμένου να μην συνυπολογιστούν στο εισόδημα του ιδιοκτήτη ενοίκια που δεν εισέπραξε (από 1-1-2015 και μετά), θα πρέπει, μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Υπενθυμίζουμε, ότι με το άρθ. 2 § 5 ν. 4337/2015, καταργήθηκε η δυνατότητα απαλλαγής από τη φορολόγηση ανείσπρακτων ενοικίων με την εκχώρησή τους στο Δημόσιο.

CategoryΝέα

© 2018 Mineopoulos law Powered and Developed by NETFOCUS

logo-footer